gestió

Darrera actualització: 03/02/2017 - 11:55
Informació sobre les pròrrogues dels contractes formalitzats.
En aquest apartat podreu consultar les dades més rellevants dels contractes  prorrogats o resolts a l'Institut del Teatre. Aquests llistat, de format excel, permet l'interoperativitat i la reutilització de les dades. S'actualitzaran periòdicament. Consulteu al següent enllaç
Darrera actualització: 07/10/2016 - 14:35
Memòria corporativa de l'Institut del Teatre
La Memòria 2016 s'aprovarà previsiblement a mitjans de març del 2017 Enllaç a la Memòria corporativa de la Diputació de Barcelona