gestió

Darrera actualització: 17/09/2019 - 08:00
Memòria corporativa de l'Institut del Teatre
Seguit trobareu l'enllaç per descarregar-vos la memòria corporativa de l'Institut del Teatre
Darrera actualització: 03/02/2017 - 11:55
Informació sobre les pròrrogues dels contractes formalitzats.
En aquest apartat podreu consultar les dades més rellevants dels contractes  prorrogats o resolts a l'Institut del Teatre. Aquests llistat, de format excel, permet l'interoperativitat i la reutilització de les dades. S'actualitzaran periòdicament. Consulteu al següent enllaç