contractacio

Darrera actualització: 03/02/2017 - 11:55
Informació sobre les pròrrogues dels contractes formalitzats.
En aquest apartat podreu consultar les dades més rellevants dels contractes  prorrogats o resolts a l'Institut del Teatre. Aquests llistat, de format excel, permet l'interoperativitat i la reutilització de les dades. S'actualitzaran periòdicament. Consulteu al següent enllaç
Darrera actualització: 08/11/2016 - 20:29
Es poden visualitzar a través de la pàgina web de la Junta Consultiva de Contractació.
Darrera actualització: 08/11/2016 - 20:28
La Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya és l'òrgan consultiu específic en matèria de contractació pública. Els acords i criteris interpretatius que publica es poden trobar a la seva pàgina web.