Consultiva

Darrera actualització: 20/03/2020 - 08:15
Registre Públic de contractes i Registre Electrònic d'empreses licitadores
La Generalitat de Catalunya disposa del Registre públic de contractes i del Registre electrònic d'empresa licitadores. Es poden consultar a través de la pàgina web de la Junta Consultiva de Contractació