comptes

Darrera actualització: 01/07/2020 - 14:19
Execució del pressupost
Seguiment dels ingressos i despeses de l'Organisme Autònom Institut del Teatre
Darrera actualització: 11/02/2020 - 11:26
Balanç i compte de Resultats
Els comptes anuals de l'Organisme Autònom Institut del Teatre estan integrats en el Compte General de la Diputació de Barcelona.
Darrera actualització: 05/02/2020 - 08:26
Liquidació del pressupost
La liquidació del pressupost de l'Organisme Autònom Institut del Teatre s'aprova pel President de la Diputació de Barcelona, juntament amb la de la pròpia Diputació i la resta d'organismes autònoms. Per accedir a la liquidació del pressupost de la Diputació podeu clickar en el següent enllaç