assistencies

Darrera actualització: 04/07/2018 - 10:04
Retribucions dels membres dels òrgans col·legiats i del personal directiu
L'Institut del Teatre no abona cap retribució ni assistència als membres de la Junta de Govern i Consell General atès que són diputats i personal de la Diputació de Barcelona i, en conseqüència, perceben les seves retribucions d'aquesta Corporació. Les retribucions que la presidenta i els membres... més.