Notícies

25/07/2017 - 13:46
L’Institut del Teatre inicia els processos per a la selecció de personal docent i de suport a la docència per al curs 2018-19 i ofereix un espai per a accedir a les convocatòries. Podeu consultar tota la informació relativa a les ofertes i convocatòria al web de l’Institut del Teatre.
14/06/2017 - 09:52
La Junta de Govern de l’Institut del Teatre ha modificat la normativa reguladora del procés de matriculació acadèmica aplicable a tots els ensenyaments que imparteix l’Institut del Teatre en el sentit d’introduir els nous ensenyaments de Batxillerat d’Arts a partir del curs acadèmic 2017-18.
24/04/2017 - 18:10
El Premi Adrià Gual 2018 s’atorgarà al millor projecte de muntatge d’una obra de teatre o de dansa realitzat per graduats de l’Institut, per a donar suport, mitjançant el seu finançament i exhibició en el marc del Grec 2018, Festival de Barcelona, a aquells projectes d’escenificació que combinin professionalitat, qualitat i creativitat.
24/04/2017 - 18:09
L’Institut del Teatre ofereix ajuts econòmics, consistents en l’abonament d’una quantitat equivalent a la reducció de fins al 50% del preu de la matrícula realitzada per pels alumnes oficials de les diferents especialitats dels ensenyaments reglats de l’IT, curs 2017-2018, que reuneixin determinades condicions de situació familiar i d’aprofitament acadèmic.
24/04/2017 - 17:58
Les principals modificacions dutes a terme en la tarifa de Taxes i preus públics de l’IT fan referència a l’augment de l’import de la taxa per curs del grau professional de Dansa, per tal d’actualitzar-lo, i la introducció d’una nova taxa relativa a la implantació del batxillerat en arts de la modalitat d’Arts escèniques per al curs 2017-2018. Sota la fotografia trobareu en enllaç al dictamen corresponent de l'Institut del Teatre
24/04/2017 - 17:29
La Junta de Govern de l’Institut del Teatre, en data 19 d’abril de 2017, ha aprovat l’addenda II relativa al conveni formalitzat amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a la implantació del Batxillerat d’Arts a partir del curs 2017-2018. Sota la fotografia trobareu un enllaç per accedir al dictamen corresponent.
03/05/2016 - 10:10
La Junta de Govern ha aprovat per unanimitat aquest protocol, l'objecte del qual és identificar les responsabilitats en el manteniment dels continguts informatius del Portal i assignar els perfils de gestió de l’aplicació. El Portal garanteix la transparència màxima de la institució.
30/03/2016 - 12:29
La Diputació de Barcelona ha assumit uns compromisos de qualitat generals vinculats al Catàleg de serveis com a eina de gestió, i prop de 300 compromisos de qualitat vinculats directament a cadascun dels recursos que en ells s'ofereixen als ens locals de la demarcació.
08/03/2016 - 11:00
La GAIP és l’òrgan independent de garantia davant el qual qualsevol persona pot reclamar el seu dret d'accés a la informació pública si una administració de Catalunya, o qualsevol ens dependent, no li facilita la informació que ha sol·licitat. En aquest sentit, ja ha dictat diverses resolucions.