Modificació de la normativa general reguladora del procés de matriculació acadèmica dels ensenyaments de l’Institut del Teatre