Memòria de prevenció de riscos laborals

Darrera actualització: 8/3/2017 11:03 h.
Memòria anual de les activitats preventives de l'Institut del Teatre, inclosa la valoració de l’efectivitat de la integració de la prevenció de riscos laborals en el sistema general de gestió d’acord amb allò que estableix la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals.

Aquestes memòries anuals resumeixen les activitats realitzades en matèria de prevenció de riscos laborals a l’Institut del Teatre. 

AdjuntMida
Memòria 2015313.97 KB
Memòria 2016300.66 KB
Paraules clau: