La Vicepresidència

Darrera actualització: 8/11/2016 19:58 h.
El Vicepresident, Il.lm. Sr. Juanjo Puigcorbé Benaiges

La Vicepresidència de l'Institut del Teatre és l'òrgan de govern que substituirà la Presidència i assumirà les seves atribucions en els casos de vacant, absència o malaltia i exercirà les funcions que li delegui la persona titular de la Presidència.

Actualment, el Vicepresident de l'Institut del Teatre és l'Il.lm. Sr. Juanjo Puicorbé Benaiges.