La Direcció General

Darrera actualització: 9/2/2017 14:22 h.
La Directora General, Sra. Magdalena Puyo Bové

La Direcció General és l'òrgan que dirigeix l'activitat de l'Institut del Teatre, de conformitat a la normativa vigent i els seus estatuts. La persona que ocupa la Direcció General serà nomenada per la Presidència de l'Institut del Teatre, a proposta de la Vicepresidència, per un període de quatre anys coincident amb el del mandat dels òrgans de govern de l'Institut del Teatre, i s'hi incorporarà com a membre de la Junta de Govern i del Consell General. La Directora General és vocal de la Junta de Govern i del Consell General.

Actualment, la Directora General de l'Institut del Teatre és la Sra. Magdalena Puyo Bové.