Implantació del Batxillerat d’Arts a l’Institut del Teatre per al curs 2017-18

La Junta de Govern de l’Institut del Teatre, en data 19 d’abril de 2017, ha aprovat l’addenda II relativa al conveni formalitzat amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a la implantació del Batxillerat d’Arts a partir del curs 2017-2018. Sota la fotografia trobareu un enllaç per accedir al dictamen corresponent.