Execució del pressupost

Darrera actualització: 1/7/2020 14:19 h.
Execució del pressupost

Seguiment dels ingressos i despeses de l'Organisme Autònom Institut del Teatre