Execució del pressupost

Darrera actualització: 6/5/2019 11:32 h.
Execució del pressupost

Seguiment dels ingressos i despeses de l'Organisme Autònom Institut del Teatre