Execució del pressupost

Darrera actualització: 25/7/2019 09:05 h.
Execució del pressupost

Seguiment dels ingressos i despeses de l'Organisme Autònom Institut del Teatre