Execució del pressupost

Darrera actualització: 28/4/2021 11:49 h.
Execució del pressupost

Seguiment dels ingressos i despeses de l'Organisme Autònom Institut del Teatre