Òrgans tècnics d'assistència executiva a la Direcció General

Darrera actualització: 01/09/2017 - 08:38
La Coordinadora Acadèmica, Sra. Nuria Plana Eguia
La Coordinació Acadèmica és l'òrgan tècnic unipersonal encarregat de la coordinació i seguiment dels estudis i activitats que es desenvolupen a les Escoles de l'Institut del Teatre, sens perjudici de les funcions pròpies dels òrgans acadèmics relacionats, així com de dirigir i coordinar altres... més.
Darrera actualització: 07/04/2017 - 10:39
La Directora del MAE, Sra. Anna Valls Pasola
La Directora del MAE depèn jerarquicament de la Direcció dels Serveis Culturals de l'Institut del Teatre. Dirigeix el Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques el qual s'estructura en dues unitats per atendre les finalitats en el seu camp d'actuació. Les unitats són: La Unitat de... més.
Darrera actualització: 16/03/2017 - 12:09
Òrgans tècnics d'assistència a la Direcció General
La Direcció General disposa de diversos òrgans que l'assisteixen en les seves tasques de direcció. Aquests òrgans són: La Direcció de Serveis Culturals La Coordinació Acadèmica La Secretaria Acadèmica General La Direcció del MAE
Darrera actualització: 10/02/2017 - 09:32
La Secretaria Acadèmica General, Sra. Maria Pujol Navalón
La Secretaria Acadèmica General és l'òrgan tèncic unipersonal encarregat de la coordinació i seguiment de la gestió acadèmica que es deriva de les tasques dels/les titulars de les Secretaries Acadèmiques de totes les Escoles i centres docents de l'Institut del Teatre, sens perjudici de les funcions... més.
Darrera actualització: 19/12/2016 - 19:40
El Cap dels Serveis Culturals, Sr. Carles Batlle i Jordà
La Direcció dels Serveis Culturals és l'òrgan tècnic unipersonal encarregat de la direcció de les diferents unitats de l'Institut del Teatre que desenvolupen les finalitats de la institució en l'àmbit de la documentació, producció, promoció i difusió de les arts escèniques. Amb aquest objectiu,... més.